Tak nas mało a tak wiele byśmy chcieli osiągnąć.Tacy jesteśmy głośni a tak mało po nas zostaje.

Powiem Ci Dziewczynko że ...: